หน้าหลัก

โทรศัพท์ : 042-221346 Email : stmary@st-mary.ac.th

กิจกรรมเสียสละ ป.5/2 ช่วยเหลือเพื่อนในเรื่องการเรียน กิจกรรมเสียสละ ป.6/2 เช็ดโต๊ะโรงอาหารตอนเที่ยง กิจกรรมเสียสละ ป.6/4 รณรงค์ให้น้องๆไม่นำขนม ออกมาทานนอกโรงอาหาร กิจกรรมเสียสละม.3/3 ทำความสะอาดใต้อาคารเลารา กิจกรรมเสียสละ ป.3/2 ช่วยดูแลความสะอาดโรงอาหาร กิจกรรมเสียสละ ม.2/1 เก็บขยะข้างอาคารเลารา กิจกรรมเสียสละ ม.5/2 ช่วยดูแลรั้วหน้าโรงเรียน
 " ทุกคนมีส่วนที่พัฒนาได้ และมีพันธกิจชีวิตที่ต้องบรรลุเป้าหมาย "  โรงเรียนเซนต์เมรี่ ยินดีต้อนรับค่ะ  " คุณธรรม นำความรู้ สู่องค์ความดีนิรันดร์ " 
สถิติเข้าชม